james boat® Jindřich Metal – VÝVOJ A VÝROBA LODÍ A PONTONŮ

James boat se zabývá vlastním vývojem a výrobou osobních lodí, pracovních a speciálních lodí, motorových jachet, motorových člunů, katamaránů, plovoucích mol, přístavišť a ostatních plovoucích zařízení.

Vše je vyráběno z ekologických trvanlivých speciálních termoplastů.

Navrhujeme a vyrábíme hlavně pracovní, osobní a služební lodě, které jsou určeny pro každodenní náročnou práci například při údržbě přehrad a vodních toků, linkové dopravě osob na řekách nebo hlídkové policejní službě na vodních plochách. Tyto lodě jsou konstruovány s ohledem na mimořádně tvrdé podmínky bez nutnosti častých úprav nebo údržby.

V naší nabídce také najdete rekreační lodě od jednotlivých malých pramic, vybavených pádly nebo malými motory, přes kajutové motorové lodě, až po velké luxusně vybavené jachty do 30m délky.

 

James boat addresses the development and production of passenger boats, working boats and special boats, motor yachts, motor boats, catamarans, floating pontons, floating harbors and other floating devices.

Everything is made from durable organic specialty thermoplastics.

We design and manufacture mainly working, personal and professional boats which are designed for everyday demanding job during maintenance of dams and watercourses, regular passenger transportation on rivers or patrol police boats on water surfaces. These boats are designed to be extremely harsh conditions without the need for frequent adjustments or maintenance.

In our offer you will also find pleasure boats from individual small barges equipped with paddles or small engines, over cabin cruisers to large luxuriously equipped yachts up to 30m in length.

 

Komentáře nejsou povoleny.