Jindřich Metal – james boat® – VÝVOJ A VÝROBA LODÍ A PONTONŮ z termoplastů

Jindřich Metal – james boat® se zabývá vlastním vývojem a výrobou turistických lodí, pracovních a speciálních lodí, motorových jachet, motorových člunů, katamaránů, plovoucích mol, přístavišť a ostatních plovoucích zařízení.

Vše je vyráběno z ekologických trvanlivých speciálních termoplastů.

Navrhujeme a vyrábíme hlavně pracovní lodě a rychlé služební lodě, které jsou určeny pro každodenní náročnou práci například při údržbě přehrad a vodních toků,  nebo hlídkové policejní službě na moři, řekách a jezerech. Tyto lodě jsou konstruovány s ohledem na mimořádně tvrdé podmínky bez nutnosti častých úprav nebo údržby.

V naší nabídce také najdete rekreační lodě od jednotlivých malých pramic, vybavených pádly nebo malými motory, přes kajutové motorové lodě, až po velké motorové jachty do 30m délky.

Jindrich Metal – james boat® addresses the development and production of turist boats, working boats and special boats, motor yachts, motor boats, catamarans, floating pontons, floating harbors and other floating devices.

Everything is made from durable organic specialty thermoplastics.

We design and manufacture mainly work boats and fast service boats, designed for everyday demanding work, for example in the maintenance of dams and watercourses, or patrol police services at sea, rivers and lakes. These boats are designed for extremely harsh conditions without the need for frequent adjustments or maintenance.

In our offer you will also find pleasure boats from individual small boats, equipped with paddles or small engines, through cabin motor boats, to large motor yachts up to 30m in length.

Komentáře nejsou povoleny.